Aquarius Angels ® Healing

Wat doet een Aquarius Angels Healing voor je?

Op het moment dat je besluit om een Aquarius Angels Healing te ontvangen en de afspraak maakt zal je onderbewustzijn al beginnen orde te scheppen zodat je tijdens de healing maximaal open staat voor wat de engelen je te bieden hebben.

Wanneer de sessie begint zal er een doel gesteld worden voor de sessie en de Aquarius Angels Healer zal beginnen met naar het Goddelijk Bewustzijn te gaan. Dit creëert een extra aura die door de Aquarius Angels gevoed wordt met een gouden gloed. De energie in die aura zorgt ervoor dat je in een volledig veilige omgeving zit en dat alleen de helende energie van de sessie doorkomt.

Deze goud glanzende aura loopt voor op de tijd waarin we leven en geeft alvast de ruimte die men dagelijks kan ervaren wanneer het nieuwe Gouden Tijdperk volledig is aangebroken, want dan heeft de Aarde deze aura en ontstaat er voor iedereen de mogelijkheid om sneller te groeien en te helen.
Zodra de sessie begint zal de Aquarius Angels Healer een aantal aandachtspunten aanraken, waar de Aquarius Angels dan hun werk doen. Wat doet deze energie nou precies als je naar het geheel van de healing kijkt…

De engelenenergie heeft invloed op het gebied rondom zo’n aandachtspunt en zal op fysiek niveau helend werken. Doordat de punten over het lichaam verdeeld zijn worden alle belangrijke delen mee genomen. Tegelijkertijd worden met deze aandachtspunten ook de chakra’s mee behandeld waardoor de engelenenergie de aura in gaat en zo de lichtlichamen van de behandelde aanvult met de Aquarius frequentie. Dit heelt onder andere op spiritueel niveau en verbeterd het contact met de lichtwezens. Via de chakra’s worden ook alle organen van energie voorzien en dit hangt weer samen met het endocriene systeem. Dat heeft dan weer invloed op de hormonen en de emoties. Dat betekent dat op dat niveau ook geheeld wordt.

Verder zijn een aantal aandachtspunten om het hoofd te vinden waardoor ook de hersenen helemaal mee genomen worden en er op mentaal vlak geheeld wordt. Standaard komt er ook een stukje karma heling tijdens een sessie aan bod. Het kan zijn dat de Aquarius Angels Healer dan ook beelden en indrukken ontvangt die door gegeven mogen worden. Ook zijn er extra technieken die door de Aquarius Angels aangeboden kunnen worden tijdens een sessie op zieleniveau nog een extra diepgaande healing gegeven kan worden.

Al met al is de Aquarius Angels Healing heel efficient en diepgaand.  Een consult wordt afgesloten met een Lastral, dit is een flesje met zoals de Aquarius Angels het noemen: Spirituele nazorg. Druppels die nog een aantal weken na de healing ingenomen worden om zo het menselijk lichaam de kans te geven om de healing volledig te verwerken en er zo het maximale uit te halen. Het geeft veel verlichting. Kosten voor een behandeling: € 50.00 voor 1 uur incl. een Lastral flesje.