Home en Privacyverklaring

Welkom op mijn site van: IK Innerlijke Kracht

Waarom de naam Ik Innerlijke kracht:

Hoe meer je handelt vanuit innerlijke kracht, hoe meer je in staat bent om leiding te geven aan je eigen leven. Als je het vanuit jezelf “de IK” kan, dan ga je dat merken, uitstralen en dan ga je groeien.

Innerlijke kracht komt voort uit je eigen levendigheid, is de expressie van je vitaliteit, jouw pit, jouw gevoeligheid; het stroomt door je heen! Jij gaat het zelf doen en ik kan je hierbij helpen.

Ik hoor regelmatig van cliënten dat ze niet kunnen kiezen wat ik allemaal doe wat ik goed begrijp maar ik maak altijd een combi van alles wat nodig is tijdens het behandelen.

Wil jij ook je eigen IK gaan versterken? Kijk dan rustig rond op mijn site.

Innerlijke Kracht

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Ik Innerlijke Kracht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Ik verwerk u voor en achternaam, emailadres, telefoonnummer en welke cursus of workshop u deelneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mail: info@ikinnerlijkekracht.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom ik u gegevens nodig heb:
Ik Innerlijke Kracht  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het maken van een bevestiging en factuur voor de ingeschreven cursus/workshop

– het maken van een certificaat/diploma

– Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind u onderaan elke nieuwsbrief)

Ik Innerlijke Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Ik Innerlijke Kracht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 5 jaar.

Delen met anderen

Ik Innerlijke Kracht verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik Innerlijke Kracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ik Innerlijke Kracht gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik Innerlijke kracht gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ikinnerlijkekracht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik Innerlijke Kracht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik Innerlijke Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ikinnerlijkekracht.nl

Als u een afspraak heeft gemaakt en u besluit toch dezelfde dag (binnen 24 uur) het af te zeggen dan betaalt u 50% voor deze consult.